สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT

APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT

APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT