สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
25th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT
25th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT