สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 67 อยู่ที่ 28.22 พันล้าน USD

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน เม.ย. 67 หดตัวที่ร้อยละ -25.1 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน เม.ย. 67 หดตัวลงร้อยละ -14.4 ต่อปี

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน เม.ย. 67 หดตัวร้อยละ -9.9 ต่อปีและ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมในเดือน เม.ย. 67 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.2 ต่อปี

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 1.5 ต่อปี

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน เม.ย. 67 อยู่ที่ระดับ 90.3

มูลค่าการส่งออกในเดือน เม.ย. 67 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.8 ต่อปี และมูลค่าการนำเข้าในเดือน เม.ย. 67 ขยายตัวที่ร้อยละ 8.3 ต่อปี

(ต่างประเทศ) GDP อินโดนีเซีย ไตรมาส 4 ปี 66 ขยายตัวร้อยละ 5.04 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 4.9 ของกำลังแรงงานรวม

อัตราเงินเฟ้อของจีน เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ยอดค้าปลีกของสหภาพยุโรป เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

มูลค่าส่งออกและนำเข้าฟิลิปปินส์ เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 5.1 และ 13.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

มูลค่าการส่งออกใต้หวัน เดือน ต.ค. 59 ขยายตัวร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์