สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Annual Meeting of the Board of Governors of ADB)

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Annual Meeting of the Board of Governors of ADB)

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Annual Meeting of the Board of Governors of ADB)