สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
14th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT
14th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT