สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
23rd APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT
23rd APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT