สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ASEM FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT

ASEM FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT

ASEM FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT