สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
9th ASEM Finance Ministers’ Meeting Chairwoman’s Summary
9th ASEM Finance Ministers’ Meeting Chairwoman’s Summary