สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
5th Asia-Europe Finance Ministers’ Meeting Ministerial Statement
5th Asia-Europe Finance Ministers’ Meeting Ministerial Statement