สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในประเด็นเรื่อง รัฐจัดหนัก ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 ซึ่งจะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 11.00 น. ​

Page View : 270