สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงานและกล่าวแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงการคลัง ในการสัมมนาชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) และแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล

    ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม เอ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

Page View : 331