สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "มนัส ลีวีระพันธุ์ ปรัชญาชีวิตพิชิตได้" ของอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ท่านมนัส ลีวีระพันธุ์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

Page View : 272