สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ เรื่อง สรุปรายงานของธนาคารโลก (Live Long and Prosper: Aging in East Asia and Pacific) และความท้าทาย ด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (Knowledge Management : KM)

    ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 

Page View : 335