สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะผู้ช่วยโฆษกกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ให้สัมภาษณ์สดแก่รายการมองรัฐสภา ในประเด็น ส่งเสริมเกษตรกรทำประกันภัย ลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ระบบดิจิตอลช่อง 10) และทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกกะเฮิรตซ์ และ AM 1071 กิโลเฮิรตซ์

     และทางเว็บไซต์ www.tvparliament.net 
    ตั้งแต่เวลา 09.05 - 09.55 น. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

Page View : 332