สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้แทนอาวุโสจากสาธารณรัฐเปรู (Mr. Franklin Loyola) เพื่อหารือเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของสาธารณรัฐเปรูในปี 2567 ณ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29, 31 กรกฎาคม 2566

Page View : 226