สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1) แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมิถุนายน 2566 (2) แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน 2566 (3) แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (4) แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 ณ เดือนกรกฎาคม 2566 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

Page View : 188