สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุน "สภากาชาดไทย" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีที่ 107 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

Page View : 326