สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

       นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในส่วนของกระทรวงการคลัง ได้แก่ รายงานผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และมาตรการภาษีเพื่อจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกมาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมถึง ได้ชี้แจงถึงประเด็นที่มีข่าวในโซเชียลมีเดียและสื่อต่าง ๆ เรื่อง การยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรัฐบาลเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้สื่อเข้าใจ ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

Page View : 317