สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับ Mr. Toshinori Doi, Deputy Director General, International Bureau กระทรวงการคลังญี่ปุ่น ในการประชุมคณะทำงานร่วมญี่ปุ่น-ไทย เพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการเงิน (Joint Working Group for the Development of Japan-Thailand Financial Cooperation) ครั้งที่ 5

    ณ กระทรวงการคลังญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

Page View : 295