สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 105/2561 เรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนมิถุนายน 2561

  Infographic-RSI-June-18.jpg

  Download Full Text : Thai / EN

  Download Presentation : Thai / EN

  Download Infographic : Thai

Page View : 253