สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
          สรรพากรสหรัฐฯ (IRS) จะเปิดระบบ IDES เพื่อให้สถาบันการเงินไทยทดลองรับ – ส่งข้อมูลจำลองให้ IRS ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 14 กรกฎาคม 2560 (ตามเวลา Eastern Standard Time ของประเทศสหรัฐอเมริกา) และหากสถาบันการเงินไทยรายใดที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบ IDES สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมทดลองรับ - ส่งข้อมูลจำลองให้ IRS ได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (ตามเวลา Eastern Standard Time ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ สามารถเปิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/27607.0.html