สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
21st APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT
21st APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT