สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
15th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT
15th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT