สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
1st APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT
1st APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT