สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
รายงานภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 มิ.ย. 59
รายงานภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 มิ.ย. 59