สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง บรรยายพิเศษ เรื่อง บทวิเคราะห์: อสังหาริมทรัพย์กับเศรษฐกิจประเทศไทย 2561-2562 ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561​

Page View : 424