สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง " Internet of Things: เทรนด์อนาคตสำหรับคนยุคใหม่" โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ หัวหน้าทีมพัฒนา NETPIE ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นวิทยากร ทั้งนี้งานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FPO Macro Special Lecture Series จัดโดยสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ณ ห้อง 201 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวั

Page View : 433