สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 256

Page View : 451