สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกาคลัง (นางสาววิมล ชาตะมีนา) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ท่านชาญชัย ลี้ถาวร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

    ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ท่านศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

Page View : 362