สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกาคลัง (ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ ท่านสาธิต รังคศิริ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

Page View : 334