สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกาคลัง (นางสาววิมล ชาตะมีนา) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ ท่านพรรณี สถาวโรดม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559.

Page View : 356