สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

Page View : 362