สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกาคลัง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ ท่านนริศ ชัยสูตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

Page View : 332