สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกาคลัง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ ท่านสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

Page View : 351