สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มอบกระเช้าปีใหม่ แด่ คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2559 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

Page View : 353