สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 1 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

Page View : 349