สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

Page View : 269