สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

    ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

    1.ภาคเช้ามีการเสวนาเรื่อง "ล่องใต้ แลเล เสวนาเศรษฐกิจไทย"

    และ 2.ในภาคบ่ายเรื่อง "เปิดความคิด สะกิดความรู้ด้านการเงินระดับชาวบ้าน"

Page View : 335