สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมคณะโฆษกกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2559 ในประเด็นหารือเรื่องนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ และ แนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

Page View : 181