สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเปิดกิจกรรมและร่วมเยี่ยมชมงาน FPO Library Fair 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ลานบริเวณศูนย์อาหารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

Page View : 167