สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

Page View : 180