สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม โครงการนำร่องการประกันภัยข้าวนาปีแบบดัชนีผลผลิตต่อเขตพื้นที่ (Area Yield Index Insurance Pilot 2016) ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

Page View : 338