สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ รายการรถปลดทุกข์ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในประเด็นกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

Page View : 341