สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ FPO English is Fun หรือโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ด้านภาษาอังกฤษ ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

Page View : 375