สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

Page View : 349