สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

Page View : 325