สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียน ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

Page View : 320