สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนางบีช จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559

Page View : 361