สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงาน FPO ECONOMIC KIDS LIBRARY (มุมเด็ก สศค.) ณ ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น 5 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

Page View : 255