สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปแก่รายการสถานีความคิด ในหัวข้อนโยบายประชารัฐเพื่อประชาชน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT 2 HD) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

Page View : 339